Image hosting by Photobucket
A Moment of Zen I: The Sunset and my Guitar


Image hosting by Photobucket
Don't Feel / Just Allow


Image hosting by Photobucket
Hiyaaaa! My nuts are tougher than yours!


Since hindi ko pa nagagawa ito, a million thanks to my fellow el hombres Toto and Karate Kid. Kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ito magiging posible. Let's have more adventures guys. Onward soldiers!

Uunti-untiin ko yung mga pics. Baka kase maubusan ng bandwidth ang Photobucket =_-