My 2nd meme :<

Batang bata ka pa ang akala mo na
Alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman
Buhay ay di ganyan
Tanggapin mo na lang ang katotohanan
Na ikaw ay isang musmos lang na wala pang alam
Makinig ka na lang, makinig ka na lang ...

Ganyan talaga ang buhay
Laging kang nasasabihan
Pagka't ikaw ay bata
At wala pang nalalaman
Makinig ka sa king payo
Pagka't musmos ka lamang
...
Malaman ng maaga
Ang wasto sa kamalian ...

Damn, that album is so good to mine ears ...