Kung malalaman niyo, lahat ng mga scanned pictures ko e from kid to elementary. Wala akong record ng sarili ko from highschool to college, puera lang yung grad pics.

Ni grad pics ng college wala ako e. Sinira ng taga-develop. Grrrr

Image hosting by Photobucket
The Addams family during one of the better days XD


Yeap, ito ang henerasyon ko at nang mga pinsan ko. Saya namin no? :) Mukhang bata pa lang nagpraktis na kong magsuot ng tie XD